โทร : (+66) 2 1717821

ส่งออกผลไม้

export
บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้ไปยังต่างประเทศตั้งแต่ ปี 1993 จนถึงปัจจุบัน โดยส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทย เช่น ทุเรียน , ลำไย, มังคุด ไปยังประเทศ ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน , ไตหวัน, อินโดนิเซีย และเวียดนาม เป็นหลัก โดยมีปริมาณ ส่งออกโดยเฉลี่ย 18,000 ตันต่อปี

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลไม้ ซึ่งได้ผ่านการคัดสรรมาจากสวนผลไม้ที่ได้มาตรฐาน และถูกนำมาบรรจุในโรงงานที่มี ใบรับรองมาตรฐานสากล เช่น GMP, ISO, DOA, HACCP และ Halal นอกจากนี้เรายังมีบริการขนส่งทั้งทางบก และทางเรือ โดยการดูแลที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความสด และคุณภาพผลไม้