โทร : (+66) 2 1717821

ส่งออกผลไม้

export
บริษัท ตองแปด ผักผลไม้ จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้ไปยังต่างประเทศเป็นหลักตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เราส่งออกผลไม้สด ผลไม้แช่แข็งและผลไม้แช่เยือกแข็งจากประเทศไทยเช่นทุเรียน ลำไย มังคุดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ได้แก่ จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ดูไบ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอเมริกา โดยมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 18,000 ตันต่อปี

บริษัท ของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลไม้เป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงคัดเลือกผลไม้จากสวนผลไม้ ที่มีมาตรฐานGAP เพื่อนำส่งให้กับโรงงานของเราที่มีใบรับรองมาตรฐานการผลิตเช่น GMP, ISO, DOA, HACCP และ Halal นอกจากนี้เรายังใช้บริการโลจิสติกส์และการจัดส่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความสดและคุณภาพของผลไม้