โทร : (+66) 2 1717821

การขนส่งสินค้า

logisticst
บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับการส่งออกผลไม้ เราให้ผลไม้คุณภาพดีที่สุด เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย และลำไยอบแห้ง ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

  • ไต้หวัน
  • จีน
  • อินโดนีเซีย
  • เวียดนาม
  • สิงคโปร์