Tel : (+66) 2 1717821

Logisticst

บริการพิธีการส่งออก-นำเข้า

บริการพิธีการส่งออก-นำเข้า

  • บริการจัดทำเอกสารการส่งออก - นำเข้า สินค้า

  • บริการพิธีการศุลกากรส่งออก - นำเข้า สินค้า

  • บริการรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์